Över 1000 projekterade och byggda fundament sedan 1992

Konsulttjänster


Under varumärket Renew utför vi en rad olika konsulttjänster i ditt vindkraftsprojekt, enstaka punktinsatser såväl som hela tillstånds- och utvecklingsprocessen.

 
On- och Offshore:
Vi har erfarenhet både av On- och offshoreprojekt.

 

Förstudie:
En förstudie hjälper er att ta beslut i tidigt skede om möjligheter and risker i ert projektområde.
Ljud, skugga- och produktionsberäkningar
Motstående Intresse
Kommunala planer

 

Tillstånd:
Vi hjälper er med hela MKB-processen och allt som hör därtill.
MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)
Samrådsförfarande inklusive remissutskick
Tillstånds- och Anmälningshandlingar
Utredningar inför MKB

Visualisering:
Vi utför visualiseringar och ZVI för era vindkraftsprojekt.
Visualisering/Fotomontage
ZVI


GIS-kompetens:
Kartor
Fältbesök
Inmätning


Kontrollprogram:
För att myndigheterna på ett begripligt sätt kan se att ni följer era villkor.

 
Due diligence
Due diligence

Kontakt

Mobjer Entreprenad AB
Åkarevägen 11 A
311 32 Falkenberg

Telefon kontor
0346 - 71 44 80

Fakturaadress:
Mobjer Entreprenad AB
Box 1282
262 24 Ängelholm

Integritetspolicy
Kreera web&design